ویزای طلایی چیست؟

ویزای طلایی نوعی ویزای اقامت با مزایای اضافه شده است که توسط چندین کشور اروپایی از جمله یونان ارائه می شود. این یک طرح سرمایه گذاری است که سفر بدون ویزا در منطقه شنگن را برای سرمایه گذاران غیر اروپایی و خانواده های آنها تضمین می کند.

چرا ویزای طلایی دریافت کنیم؟

برنامه ویزای طلایی دارای لیست گسترده ای از مزایای اعم از سود مالی تا آزادی سفر بدون ویزا است که یک سرمایه گذاری دراملاک و مستغلات در یونان به سرمایه گذاران غیراروپایی ارائه می دهد.

مبنای قانونی ویزای طلایی در یونان:

یونان قانون شماره 4251/2014 را وضع کرد که به شهروندان هر کشور غیر اروپایی اجازه می دهد با سرمایه گذاری اجازه اقامت اروپا را بدست آورند و به آنها امکان حرکت آزاد در سفر به منطقه شنگن (26 کشور) را می دهد.

منبع درآمد: بازده سریع سرمایه گذاری

برنامه ویزای طلایی در درجه اول یک فرصت سرمایه گذاری است.بنابراین ، بازده سریع سرمایه گذاری در لیست شاخص های عملکرد بالا است. شرایط مطلوب این طرح همراه با شاخص های سریع در حال رشد اقتصاد یونان، زمینه امیدوارکننده ای برای بازگشت سریع و مطمئن سرمایه گذاری وهمچنین گزینه های سودآوربرای فروش مجدد با قیمت بالاتر در آینده فراهم می کند.این در شرایطی است که اقتصاد یونان درحال حاضر از رکود 10 ساله در حال بازگشت است.

مزایای رقابتی برنامه ویزا طلایی یونان:

یونان از داشتن کمترین میزان مورد نیازدراروپا سود می برد ، یک عامل تعیین کننده برای مزیت رقابتی برنامه گلدن ویزا در یونان است و جدای از این ، یونان کشوری پرازگزینه های مختلف است ، هم از نظر سبک زندگی و هم در فرصت های سرمایه گذاری جزو بهترین کشور های اوپایی است.

منبع خبری: www.greekgoldenvisa.com

ویزای طلایی یونان