شرایط درخواست ویزا از کشور پرتغال 

 

 ترجمه کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی باشد.

 پرینت ۳ ماهه حساب بانکی و تمکن مالی باید به زبان انگلیسی از بانک تهیه گردد.

وقت سفارت متقاضی یک تا دو هفته بعد از تاریخ درخواست خواهد بود.

 تهیه بیمه نامه مسافرتی به عهده متقاضی از موسسه نصر جاوید ویرا می باشد.

 پرداخت ۶۰ یورو در روز مصاحبه به عهده متقاضی می باشد.

 در صورت عدم صدور ویزا کلیه هزینه دریافت شده مسترد می گردد.

 پس از صدور ویزا ۵۰ میلیون تومان ضمانتنامه بانکی به ازای هر نفر دریافت خواهد شد.

 

مدارک لازم جهت اخذ روادید کشور پرتغال : 

کلیه مدارک باید ترجمه رسمی داشته باشند .

1 .فرم درخواست امضاء شده سفارت مربوطه .

 2 .دو قطعه عکس پرسنلی(3*4) بدون روتوش .

 3 .گذرنامه با دست کم دو برگ سفید و با حداقل هفت ماه اعتبار از تاریخی که متقاضی قصد ترک حوزه شنگن را دارد.

 4 .هزینه صدور روادید به قرار ذیل که تنها بصورت نقدی و در وجه یورو قابل پرداخت است: 

- برای هر نفر : 60 یورو

5 .دعوتنامه تکمیل شده 

(در صورتی که متقاضی توسط یک شهروند پرتغالی یا خارجی که اقامت قانونی در پرتغال دارد، دعوت شود ) فرد دعوت کننده می بایست نمونه دعوتنامه را بصورت کامل پر نموده و تصویر یکی از مدارک شناسایی ذیل را نیز به آن ضمیمه نماید:

 - شهروندانپرتغالی : گذرنامه یا شناسنامه معتبر

 - شهروندان خارجی مقیم پرتغال : اجازه اقامت با اعتبار حداقل یکماه از تاریخ خاتمه روادید درخواستی 

6.اصل و تصویر شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه به زبان پرتغالی یا انگلیسی (بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

 7 .اصل و تصویر مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان پرتغالی یا انگلیسی (بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

 - مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتها:

 آخرین روزنامه رسمی(که از تاریخ آن بیش از سه سال نگذشته باشد) حاوی اطلاعات تاسیس و ثبت شرکت مربوطه و نام متقاضی. چنانچه بیش از سه سال از تاریخ روزنامه رسمی گذشته باشد، متقاضی می بایست یک روزنامه رسمی جدید(با تاریخ زیر سه سال) نیز مبنی بر تغییرات احتمالی انجام پذیرفته در خصوص تاسیس شرکت یا یک گواهی از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علیرغم عدم ثبت تغییرات، ارائه نماید.

 - مشاغل آزاد:

 پروانه کسب معتبر صادره از اداره مربوطه در شهر محل اقامت یا کارت بازگانی معتبر

 - مشاغل وابسته و کارمندان دولتی:

 لیست پرداختی شش ماهه آخر بیمه شغلی یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه، یا معرفی نامه ای از سوی شرکت مربوطه مبنی بر تایید رابطه کاری متقاضی با آن شرکت ضمن مشخص نمودن سمت شغلی وی.

 8 .اصل و تصویر مدارک مالی، موید امکانات لازم  جهت تامین مالی فرد به همراه ترجمه به زبان پرتغالی یا انگلیسی(بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

 - پرینت گردش سه ماهه آخر حساب جاری با مهر و امضای بانک

 یا: 

- کارت اعتباری بین المللی شخصی (از قبیل Mastercard, Visa،Express American ) و پرینت حساب مربوطه.

 یا:

 - ضمانت نامه بانکی( تحت عنوان bancaria Fideiussione )برای متقاضی که شخص دعوت کننده نزد یکی از بانکها یا شرکتهای بیمه ای پرتغالی تهیه می نماید. مبلغ این ضمانت نامه نبایست کمتر از مبالغی باشد که در جدول واقع در کنسولگری مشخص شده است. 

علاوه  بر مدارک یاد شده، چنانچه متقاضی دارای سند ملکی نیز باشد، توسط کنسولگری در پرونده لحاظ می گردد.

 9 .اصل و تصویر بیمه مسافرتی بین المللی با پوشش حداقل 30.000 یورو که کل دوره اقامت متقاضی را در حوزه شنگن پوشش دهد.

 10 .اصل و تصویر بلیط هواپیما یا رزرو بلیط. 

11 .اصل و تصویر رزرو هتل یا هتل ها (در صورت دارا بودن) و برنامه سفر درپرتغال.

 12 .تصویر صفحه اول گذرنامه و روادیدهای گذشته (در صورت دارا بودن) کنسولگری این اختیار را دارد که در صورت نیاز به بررسی بیشتر و بهتر، مدارک دیگری را نیز از متقاضی طلب نماید.