شرایط درخواست ویزا از کشور آمریکا

 

چک لیست مدارک لازم جهت ارايه به سفارت به سفارت امریکا 

1- فرمهای پرشده فارسی (4برگ)

2- اصل پاسپورت (امضاء شده) با6 ماه اعتبار از تاریخ ورود به امریکا به همراه فتوکپی آن

3- دوقطعه عکس رنگی جدید سایز 5×5   بهمراه نسخه دیجیتالی در USB یا DVD

4- فتوکپی از ویزاهای گذشته علی الخصوص ویزاهای اروپا,انگلستان وآمریکا

5- ووچر هتل

6- ارايه ترجمه رسمی مدارک شامل:

1-6- اسناد مالکیت

2-6- پرینت حساب بانکی 6ماهه گذشته صورت حساب جاری دفترچه پس انداز

3-6- گواهی شغلی (آگهی تاسیس وتغییرات شرکت جوازکسب و.....)

4-6- شناسنامه

5-6- اشتغال به تحصیل فرزندان (در صورت همراه بودن در سفر)

 

نمونه ویزاها: