شرایط درخواست ویزا از کشور استرالیا 

پرینت ۳ ماهه حساب بانکی و تمکن مالی باید به زبان انگلیسی از بانک تهیه گردد.

وقت سفارت متقاضی یک تا دو هفته بعد از تاریخ درخواست خواهد بود.

پرداخت ورودی سفارت  درزمان پر کردن فرم درخواست به عهده متقاضی می‌باشد.

در صورت عدم صدور ویزا هزینه ورودی سفارت،  رزرو هتل و پیکاپ پاسپورت به متقاضی مسترد نمی‌گردد.

دارا بودن یک الی دو ویزا از کشور های عضو شنگن الزامی می باشد 

دارا بودن حقوق و یا درآمد قابل اثبات مکتوب

ترجمه کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای استرالیا

چک لیست مدارک لازم جهت ارايه به سفارت به سفارت استرالیا

فرمهای پرشده فارسی (4برگ)

اصل پاسپورت (امضاء شده) با6 ماه اعتبار از تاریخ ورود به استرالیا به همراه فتوکپی آن

دوقطعه عکس رنگی جدید سایز 5×5  و دوقطعه عکس 4.5 *3.5 بهمراه نسخه دیجیتالی در USB یا DVD

فتوکپی ازویزاهای گذشته علی الخصوص ویزاهای اروپا,انگلستان وآمریکا

ووچر هتل

 

ارايه ترجمه رسمی مدارک شامل:   

1- اسناد مالکیت

2- پرینت حساب بانکی 6 ماهه گذشته صورت حساب جاری دفترچه پس انداز

3- گواهی شغلی (آگهی تاسیس وتغییرات شرکت جوازکسب و.....)

4- شناسنامه

5- اشتغال به تحصیل فرزندان (در صورت همراه بودن در سفر)