آوریل یکی از بهترین ماه ها برای سفر به یونان است زیرا زمانی است که می توان شاهد زیبایی کشور در فصل بهار بود. 

آوریل دمای گرم تری را به ارمغان می آورد و میانگین دما 15 درجه سانتی گراد است. حداکثر دمای مشاهده شده 19 درجه سانتی گراد است که باز هم چندان زیاد نیست. در این ماه به راحتی می توانید یونان را کشف کنید زیرا هوا مطبوع است زیرا فصل بهار است.

  https://nasrjavid.com/images/news/post/5.jpg