روز دوشنبه گزارشی منتشر شد که با تأکید بر بدترین ترس کارشناسان اقتصادی یونان ، اظهار داشت که این کشور در سال جاری شاهد افت 74.3٪ در تعداد مسافرانی بود که امسال تاکنون از طریق فرودگاه های خود سفر کرده اند.

این رقم فقط به 9 میلیون مسافر هوایی که تاکنون در سال 2020 از فرودگاه های کشور استفاده کرده بودند.تعداد بازدیدکنندگان بین المللی که امسال وارد فرودگاه های یونان می شوند ، به 11126429 رسیده است ، که از میزان خیره کننده نسبت به سال گذشته در مجموع 4،096،657 ورودی بین المللی دیده شده است.

اگرچه بسیار ناامیدکننده است اما این تعداد به دلیل تأثیرات  ممنوعیت سفر برای بسیاری از کشورها به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا بود و این خبر برای بعضی از کشور ها تعجب اور نبود.

طبق گزارش رسانه های یونان ، سازمان هواپیمایی کشورCAA از افت شدید تجارت در هفت ماهه نخست امسال نسبت به اعدادی که در سال 2019 مشاهده شده است خبر داده است. در کشور یونان میزان تردد مسافر در فرودگاه های یونان 72.6٪ کاهش یافته است.

در ماه ژوئیه ، تنها 2،722،854 میلیون مسافر از طریق فرودگاه های یونان وارد شدند. در همین ماه، میزان ورود ناخالص داخلی خارجی 5/72 درصد افت داشته است.

این بدان معناست که در هفت ماهه اول سال 2020 تعداد مسافرهای کمتری نسبت به ماه جولای تنها در سال 2019 وجود داشته است.ارقام مربوط به آن ماه در سفر به یونان نشان می دهد که 9،930،332 مسافر هوایی از طریق فرودگاه های یونان عبور کرده اند.

تعداد واقعی پروازها در فرودگاه های یونان طی هفت ماه گذشته به 1154040 رسید که نسبت به سال گذشته 60.3 درصد کاهش داشته است ، که در نتیجه 290 هزار و 589 پرواز در این کشور لغو میشوند. از کل امسال ، 67340 نفر داخلی و فقط 48.062 منشأ بین المللی بودند.

تعداد پروازهای ژوئیه 2020 به 33255 رسید ، که از مدت مشابه سال گذشته 56.5٪ کاهش نشان می دهد ، در حالی که در مجموع 76.370 پرواز لغو شدند.

منبع خبری:www.greekreporter.com

گزارش ها می گویند حجم ترافیک هوایی یونان در سال 2020 74.3 درصد کاهش یافته است